Marko Vučetić: Voda za ljudsku potrošnju treba biti sigurna, dostupna i, u količinama potrebnim za život, besplatna.

Danas se obilježava Svjetski dan voda. Opće je poznato da bez vode nema života. Danas preko 2 milijarde ljudi nema pristup sigurnoj, pitkoj vodi.

Njima je, zbog odsustva društvene pravde, ugrožen opstanak na elementarnoj razini. Voda za ljudsku potrošnju treba biti sigurna, dostupna i, u količinama potrebnim za život, besplatna. Zadar to može i mora osigurati svim svojim građanima. Zadar koji ima srce to može i mora osigurati. O ovome prijedlogu, kandidat za gradonačelnika Marko Vučetić , početkom ove godine razgovarao je s novinarkom Večernjeg lista.

Marko Vučetić, izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru i kandidat za gradonačelnika Zadra na skorašnjim lokalnim izborima, smatra da pitka voda u njegovu gradu treba biti – besplatna.

– Zalažem se da voda u Zadru, u količini koja je po članu kućanstva potrebna za život u 21. stoljeću, bude besplatna, a da se sve iznad toga plaća. Uostalom, građani, zbog ustavne i ekonomske nepismenosti, ne shvaćaju da puno toga, putem poreza i prireza, plaćaju, a da za to ništa ne dobiju. Ovo nije populizam, nego mjera koja je u funkciji odgoja za građanstvo. Ne pristajem na to da imamo demokraciju koja obespravljuje i uništava čovjeka, prirodu i opći humanitet. Uostalom, zar u Irskoj voda nije, uvjetno rečeno, zato što je njezina cijena uračunana u poreze, besplatna? Što mi, zahvaljujući oporezivanju, osim bjesnila rahitične demokracije imamo na raspolaganju? Jedno veliko ništa koje raste i razvija se. Ja Zadar ne vidim kao ništa, zato besplatna voda u Zadru postaje platforma na kojoj se razvija demokratska politika skrbi aktivnog grada o aktivnim građanima i aktivnih građana o aktivnom gradu – kaže Vučetić o svojoj viziji grada koji bi vodio. Ističe da nam trgovanje vodom na Wall Streetu treba biti upozorenje da angažiramo najsnažniju demokratsku moć – moć aktivnog građanstva.