Zeleno i Plavi plana Grada Zadra i Zadarske županije

Zeleno i Plavi plana Grada Zadra i Zadarske županije

Koalicija Srcem za Zadar odnosno Srcem za Zadarsku županiju u svim svojim programskim dokumentima naglašava potrebu novog pristupa gospodarstvu koji je usklađen sa nedavno promoviranim Zelenim planom Europske unije (koji je ključna politika nove administracije u Briselu). Smatramo kako obalni dio Hrvatske, osobito Dalmacija trebaju biti lideri u donošenju novog Plavog plana Europske unije u skladu sa Zelenim planom i novim održivim pogledima na ekonomiju koje zastupamo.