Zeleno i Plavi plana Grada Zadra i Zadarske županije

Koalicija Srcem za Zadar odnosno Srcem za Zadarsku županiju u svim svojim programskim dokumentima naglašava potrebu novog pristupa gospodarstvu koji je usklađen sa nedavno promoviranim Zelenim planom Europske unije (koji je ključna politika nove administracije u Briselu). Smatramo kako obalni dio Hrvatske, osobito Dalmacija trebaju biti lideri u donošenju novog Plavog plana Europske unije u skladu sa Zelenim planom i novim održivim pogledima na ekonomiju koje zastupamo.

Zadarska županija ni njen centar grad Zadar dosad nisu izradili Zeleni i/ili Plavi plan kao prilagodbe na nove vrste ekonomije (kružno gospodarstvo, održivo gospodarenje resursima, uključivanje lokalnih zajednica u donošenje planova gospodarskog razvitka i ekonomiju sa ciljem postizanja optimalnih zajedničkih dobrobiti).

Podsjetimo, zeleni plan je je osnovna strategija za postizanje održivosti neke lokalne ili regionalne zajednice. To se postiže prije svega pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim segmentima društva, te osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije za sve dionike. Zeleni plan je projekt u zaštiti prirode i okoliša koji je u Republiku Hrvatsku došao preko nizozemske inicijative u 2003. godini. Radilo se je o izradi rudimentarnih lokalnih planova održivog razvoja, maksimalno od razine jedne općine ili grada. U prvoj fazi, projekt se provodio u 4 jedinice lokalne samouprave u Međimurju, te u istom broju u Istri. (Kad pogledamo njihove sadašnje rezultate u stanju gospodarskih uspjeha, zaštite okoliša, načina razvitka odmah uočavamo kako su profitirali od ovakvih projekata).

Kada govorimo konkretno o Zelenom planu i kasnije Plavom planu Zadra i Zadarske županije, on mora dati aktualne i avangardne odgovore u slijedećim segmentima:

  • Održivo novo gospodarenje prostorom – Koalicija Srcem za Zadar odnosno Srcem za Zadarsku županiju zastupa u Zadru potpuno novi prostorni plan Grada Zadra koji bi nakon 16 godina omogućio stvarni razvitak Grada, donio pretpostavke održivog prostornog planiranja koje bi se pokretalo od najniže upravljačke razine grada: mjesnih odbora, a ne suprotno kao do sada od strane Grada Zadra kao najviše lokalne razine gdje smo često svjedočili nametnutim projektima od kojih korist nema šira lokana zajednica nego većinom špekulanti za prodaju stambenih kvadrata.

Potrebno je ponovno promišljanje prostornog planiranja i na području cijele Zadarske županije jer u Koaliciji uz neophodno donošenja izmjena i dopuna prostornog plana Zadarske županije, smatramo kako se isti treba biti pokretan prvenstveno od strane najmanjih lokalnih zajednica prema višim razinama, kako bi se u njega inkorporirale stvarne potrebe stvarnih stanovnika (otoka, obale, zaobalja, gorski i planinskih dijelova).

Postojeći prostorni planovi Zadra i Zadarske županije nažalost su generatori devastacije prostora , ali su u svojoj osnovi nositelj korumpiranog 30-godišnjeg modela parcijalnih pogodovanja sa politikom vezanih „kumskih gospodarstvenika“ koji imaju prednost ispred drugih gospodarstvenika i investitora jedino zbog svoje povezanosti sa korumpiranom strukturom vlasti, a ne zbog svoje kvalitete. Dapače; sprječavaju žive, tržišno konkurente odnose pa tako svjedočimo gotovo potpunoj devastaciji gospodarskih kretanja uz istovremeno ogromnu potrošnju prostora za izgradnju stambeno/apartmanskih kvadrata koji nemaju ugrađenu održivu, ni dugoročnu komponentu nego samo cilj što bržeg izvlačenja novca.

 Ovakav pristup u Zadru i Zadarskoj županiji ekstrapolira sve postojeće (neodržive) trendove devastiranja prostora, resursa osobito za budući razvitak, a ujedno ne prepoznaje već itekako postojeće (klimatske, pandemijske,…) i predstojeće krize na koje Koalicija Srcem za Zadar i Srcem za Zadarsku županiju jedina ima promišljen sveobuhvatni odgovor.

Potrebno je stoga promijeniti paradigmu, prihvatiti ključne promjene na civilizacijskom nivou (koje zagovara i od nas traži i EU i UN) i ponovno promisliti prostor i naše zajednice u njemu, na novi, održivi način;

  1. četiri osnovna stupa održivosti u Zadru i Zadarskoj županiji – voda, more, hrana i energija

Voda – dosadašnji pristup koji ugrožava strateško održanje jednog od najvažnijeg resursa modernog doba: vode, zamjenjujemo u Koaliciji sa novim strateško dugoročnim pristupom objedinjavanja u upravljanja rezervama pitke vode, uz učešće i nadzor lokalne zajednice. Jer iako (za sada) obilujemo pitkom vodom neophodno je povećavati strateške rezerve pitke vode (prvenstveno zbog klimatskih promjena), na prostoru cijele Zadarske županije, a prvenstveno na otocima omogućiti povezivanje sa glavnim pristupima vodi cjevovodima do kopna, uz paralelno korištenje vlastitih otočnih sustava (izvora, gušterni, odnosno njihovim stavljanjem u što održiviju upotrebu sukladno potrebama stanovnika i gostiju, osobito u gospodarski propulzivnijim ljetnim mjesecima).

U koaliciji Srcem za Zadar odnosno Srcem za Zadarsku županiju zastupamo potrebu osiguravanja dva kubika besplatne pitke vode mjesečno za svakog stanovnika Zadra i Zadarske županije iz sustava javnog i uvijek i jedino javnog vodovoda.

Naglašavamo potrebu paralelnog uređivanja i proširivanja sustava javnog vodovoda jer dosadašnji ogromni gubici u Zadru i Zadarskoj županiji (blizu 70% gubitaka vode u sustavu) predstavljaju ne samo gospodarsku i civilizacijsku sramotu, već i opasnost za strateško preživljavanje na ovim prostorima u bliskoj budućnosti.

Isto tako potrebno je promisliti i realizirati korištenje tehničke (ne-pitke) vode dobivene od oborinskih i otpadnih voda u poljoprivredi, hortikulturi te industrijskoj i komunalnoj (pranje prometnica) primjeni.

U lukama Zadra i Zadarske županije trebaju se pored pročišćivača osigurati prihvati sivih i crnih voda sa brodova, uz sustav pravične naplate i kontrolu ispuštanja na našem području što nas dovodi do drugog ključnog stupa održivosti, odnosno zeleno-plavog plana za Zadar i Zadarsku županiju: mora.

More – Zadar i Zadarska županija moraju postati lideri novog osviještenog pristupa moru kao ne samo resursu za zaradu, nego izvoru naše kulture, tradicije i novog pristupa životu budućih generacija.

Od najranijeg doba stoga ćemo djecu učiti tradicionalnim ali sa novim pristupima ekologiji, sposobnosti života na moru: od učenja u prirodi kada će sami povezivati potrebu odnošenja svog otpada dalje od mora i njegova učinkovitog zbrinjavanja na moru, do projekata biološkog, prostornog, poduzetničkog, umjetničkog i drugog oplemenjivanja morskog krajolika: obale, plaža, mora, otoka…

Naime dosadašnji prilično parcijalan i stihijski pristup moru kao sredini “koja može sve apsorbirati“, te kumulativnim pritiskom stanovanja, turizma, marikulture i ribarstva svjedočimo iz dana u dan kako smo more doveli na granicu održivosti, odnosno zabrinjavajućeg stanja biološkog osiromašenja mora kao osnovnog razvojnog resursa.

Imperativ Koalicije Srcem za Zadar odnosno Srcem za Zadarsku županiju je održivi i odgovorni turizam – treba se opredijeliti za trajno napuštanje masovnog turizma, koji je veliki devastator svih lokalnih resursa, prije svega prostora. Umjesto toga, možemo i moramo razvijati turizam koji će primarno biti rezultat naše civilizacijske matrice, uz puno (ali održivo) korištenje prirodne i kulturne baštine kao osnove za razlikovanje i dugoročno uspješno pozicioniranje Zadra i Zadarske županije prvenstveno kao mjesta za cjelogodišnji život, a tek onda kao turističke destinacije koja će njegovati blagi, uključiv i razvijen turizam, za razliku od dosadašnjeg stihijskog i ovisnog isključivo o stanju na globalnom tržištu koje nas je učinila pasivnim prihvatiteljima dugoročno negativnih posljedica turizma, prvenstveno zagađenja i devastacije prostora.

Onečišćenje i osiromašenje mora, prvenstveno ribljeg fonda, uz istovremeno jako razvijenu marikulturu koja nema razvijene mehanizme korelacije sa lokalnom sredinom na kojoj se odvija, doveli do toga da će more izgubiti civilizacijsku odrednicu koja je definirala ovdašnji život i ako se nastavi dosadašnja politika iscrpljivanja: postati će privatno igralište velikih, mahom stranih investitora, umjesto zalog života naše djece u razvijenoj moru okrenutoj mediteranskoj kulturi.

Koalicija Srcem za Zadar to neće dozvoliti – more je pokretački moment i Zadar sa našom županijom postati će pozitivan primjer i lider Mediterana u novom pristupu moru kao gospodarskom ali i civilizacijskom odredištu kojim želimo upravljati, a ne ga iscrpljivati i ograničavati za korištenje svima, otvoren svima dobre volje, ali tradicionalno čuvan, na način koji se ovdje razvijao tisućama godina.

Dosadašnjim ne strateškim pristupom moru uskoro bi postalo onečišćeno u mjeri koja će sve više onemogućavati jednu od rijetkih preostalih gospodarskih grana: turizmu, koji će prema programima koalicije Srcem za Zadar odmah morati postati održiv, prostorno i resursno planiran i prilagođen razvitku cijele zajednice u suradnji sa razvitkom drugih, povezanih i novih modernih gospodarskih djelatnosti (proizvodnja hrane, povezivanje kopnenog i morskog plavo – zelena suradnja, proizvodnja održive energije na moru, razvijanje tercijalnih i dalje grana gospodarstva koje ne ugrožavaju more i prostor..).

Koalicija Srcem za Zadar i Zadarsku županiju promijeniti će dakle dugoročno odnos i obrazovanje o moru, i za život na moru kao osnovnoj odrednici ovog prostora, počevši sa neodgodivim (jučer) provođenjem mjera novog održivog plavog gospodarstva sadržanih u našem gospodarskom programu. Cilj nam je zauzeti lidersku poziciju na Mediteranu kao kolijevci civilizacije i proširiti globalno ovakav novo-tradicijski pristup moru.

Hrana – neophodno je obnoviti i odmah započeti sa provođenjem dugoročnog plana rekonstrukcije i modernizacije autohtone poljoprivredne proizvodnje, i to u sva četiri osnovna segmenta  (priobalje, zaobalje, otoci i gorsko-ličko područje).

Pod obnavljanjem poljoprivredne proizvodnje prvenstveno smatramo bolje korištenje proizvoda preostalih poljoprivrednih proizvođača, pomoć u njihovom zajedničkom tržišnom nastupanju i (obveznim, strateškim) povezivanjem sa potrošačima u turizmu.

Kada kažemo modernizacija mislimo na pokretanje cjelogodišnje, strateške, zaokružene od „zemlje do stola“ proizvodnje prvenstveno prelaska na ekološke poljoprivrede, uz korištenje lokalno već provjerenih znanja iz domene permakulture i biodinamike, koje u Koaliciji Srcem za Zadar i Zadarsku županiju imamo programe stručne i strateško-planske dugoročne potpore, a ne kao do sada izvlačenja poticaja koji su rezultirali uništavanjem malih proizvođača, a naposljetku i samih koruptivnih korisnika nekontroliranih i sa širom zajednicom neuravnoteženih poticaja u poljoprivredi).

Također je potrebno direktno povezivati proizvođače i potrošače putem diljem Europe sve popularnijih grupa solidarne razmjene. Više je razloga za takav novi pristup, ali dva su osnovna. Kao prvo, postojeće i predstojeće krize jasno su ukazale na ranjivost prehrambeno neodrživih regija u slučaju bilo kakvih jačih poremećaja. Kao drugo ovakvi pristupi proizvodnji hrane osiromašili su selo, nisupotakli lokalnu organizaciju i korištenje proizvoda u lokalnoj sredini što je naš cilj kojim postižemo otpornije i samodostatnije, bogatije društvo.

Globalizacija i koncept „hrane iz trgovačkih lanaca“ prouzročio je razaranje lokalne poljoprivrede i (po nekim izračunima) većina hrvatskih županija, pa tako i Zadarska županija trenutno ima zalihe hrane za manje od tjedan dana. Kao drugo, imamo sreću da imamo mogućnost razvijanja i udruživanja proizvodnje u OPG-ovima u županiji proizvode hranu koja je po svojoj kvaliteti u stvari prehrambeno puno kvalitetnija od možemo reći neselektivno uvožene hrane u trgovačkim lancima koja joj konkurira manjom cijenom ali i daleko manjom kvalitetom, pa ćemo objedinjenim otkupom za potrebe školskih i vrtićkih ustanova (obrok u svim školama i vrtićima je jedan od najvažnijih u programu Koalicije Srcem za Zadar i Zadarsku županiju) što će omogućiti i smanjivanje opasnosti od siromaštva djece školske dobi, ali i odgajati djecu o zdravoj, lokalnoj prehrani i njenom sezonskom, raznovrsnom karakteru (ovakav pristup, te bi njegovanje i pažljivo proširenje te proizvodnje zasigurno pozitivno utjecalo i na financije građana, ali i (dugoročno) na javnozdravstvene pokazatelje).

Energija – neophodno je izraditi i započeti provoditi plan energetske tranzicije.

Obzirom na teritorij Zadarske županije moramo razmišljati o manjim energetskim zajednicama koje mogu biti samodostatne, a istovremeno i sudjelovati u uravnoteživanju postojećeg energetskog sustava.

Dugoročno u Koaliciji Srcem za Zadar i Zadarsku županiju težimo prema ugljičnoj neutralnosti i povećanju korištenja novih obnovljivih izvora energije ali ne na način dosadašnjeg nepravednog i po mnogo čemu kriminalnog pristupa održivim izvorima gdje smo nažalost svjedoci kako se nešto je trebala biti korist cijele zajednice pretvorilo u lukrativan izvor novca iz poticaja za pojedince bliske vlasti koji su praktično monopolizirali proizvodnju održive energije.

Dolaskom na vlast Koalicije Srcem za Zadar i Zadarsku županiju to će se odmah prekinuti i lokalne zajednice dobiti će priliku i svu potrebnu stručnu pomoć kako bi stvarali male, obiteljske, lokalne energetske zadruge za to se mogu koristiti veoma izdašna EU sredstva.

EU nam je kao krajnji rok za provođenje energetske  tranzicije dala 2050. g., ali obzirom na potencijale i potrebu održivosti lokalnih sredina i potrebu očuvanja kvalitete života uz minimalno korištenje fosilnih i drugih goriva energetska tranzicija Zadra i Zadarske županije trebala je početi jučer jer na održivoj energiji kućanstva i lokalne zajednice trebaju biti europski predvodnici i zarađivati, a ne biti na začelju svih pozitivnih europskih politika kao što je nažalost sada stanje.

Gospodarenje otpadom koje također dijelom spada u energetsko područje – potrebno je redefinirati i redizajnirati od države osmišljen sustav gospodarenja otpadom. Pri redefiniranju i redizajniranju tehnologije cjelokupnog održivog gospodarenja otpadom treba se koristiti pozitivnim i negativnim iskustvima, za što primjere imamo u Hrvatskoj posebno blisko iskustvo otoka Krka i neposrednom okruženju Sloveniji, Italiji i dalje Njemačkoj, Norveškoj itd. Poanta novog sustava treba biti u razvijenom svijetu općeprihvaćeni koncept 4 R (reduce, reuse, recycle, recover) – reduciraj nastanak otpada, ponovno koristi, recikliraj i obnovi.

Nažalost postojeći planovi sa CGO Biljane donje nemaju potrebnu energetsku komponentu koju u Koaliciji Srcem za Zadar i Zadarsku županiju nakon prilagodbe tehnologije mislimo inkorporirati, na koji način bi poljoprivredni proizvođači okolice kad već neće imati mogućnost potpune ekološke poljoprivrede, imali bar mogućnost cjelogodišnje, zdrave, stakleničke proizvodnje što bi omogućilo daljnji razvitak područja i sinergiju djelatnosti, a ne kao do sada parcijalno promatranje uz međusobne izrazito štetne gore spomenute utjecaje.

Transport koji je također energetski (fosilna goriva) energetski važan prostor zeleno plave tranzicije, sada je po mnogim studijama izvor preko 50% onečišćenja okoliša. Zbog toga je potrebno napraviti i energetsku tranziciju transporta osobito u relativno (još) očuvanim sredinama Zadra i Zadarske županije.

Prvo ćemo osnažiti i optimizirati javni transport, pri čemu osim cestovnog u Koaliciji smatramo prijeko potrebnim vratiti željeznički prijevoz i teretni i putnički kao energetski učinkovitiji, ali i napraviti nove (zelene) planove izgradnje  transporta na šinama (laka željeznica i tramvaji), te odmah obnavljati priobalne pomorske linije (po mogućnosti sa katamaranima koji će se također energetski obnavljati u smislu korištenja hibridnih, vodikovih ili električnih pogona gdje god je to moguće). I preostale duže linije (koje koriste izuzetno štetno gorivo – marine oil) također se mogu prebaciti na alternativna goriva (elektro, vodik, plin,…), prije svega trajekti (primjer Norveške) što ćemo u Koaliciji inkorporirati u naš novi Plavi plan. Za dekarbonizaciju transportnog sektora moći će se koristiti izdašna EU sredstva što je dosad bilo prilično zanemareno i parcijalno promišljano u Zadru i Županiji, tako i na razini države što ćemo lokalno mijenjati.

Što se tiče avio prometa u Zadru i Županiji, treba inzistirati na uvođenju pažljivo promišljanja razvitka  Zračne luke Zadar na već postojećim osnovama ali bez javnog financiranja budući treba uspostavljati transparentne bilateralne osnove sa pružateljima usluga.

Zaključno: demografska obnova u održivoj plavo/zelenoj ekonomiji

U koaliciji Srcem za Zadar odnosno Srcem za Zadarsku županiju smatramo kako  gospodarski i energetski održiv razvoj treba iskoristiti prvenstveno za demografsku obnovu, planskim i sustavnim zadržavanjem, a tek onda i privlačenjem ljudi i obitelji, koji će se gospodarski, kulturološki i tradicijski htjeti i moći uklopiti u ovaj za život ljudi i obitelji kao stvoren prekrasan prostor.

Briga o starijim sugrađanima koji se svojim iskustvom i znanjem moraju uključivati u programe edukacije djece također je naglašena u našim programima jer uključivanje, aktivnost i dostojanstven život naših starijih sugrađana najbolji je primjer novih, mudrih pristupa životu u Zadru i Zadarskoj županiji.

U Koaliciji osim svih gore navedenih prostornih, gospodarskih i tehnoloških rješenja posebno raditi na stalnoj edukaciji stanovništva, suradnji sa znanstvenom zajednicom, uključivanjem poduzetništva u stvaranje zajedničkih programa i uključivanjem osobito djece u dugoročne projekte koji trebaju rezultirati ponovno promišljenim i pažljivo realizirati održivo korištenje svih resursa i dijelova prirode, osobito zaštićenih područja.

Pored dosad naglašene brige za odgoj djece u svim segmentima zdravog života želimo napomenuti kako je Zadar i naša je županija prebogata raznolikim izuzetno vrijednim područjima prirode koje zajedno trebamo očuvati za buduće generacije. Nažalost, mnogi od njih su u opasnosti od trajne devastacije, posebno obalni dio prekomjernom (apartmanskom) izgradnjom o čemu ćemo posebno voditi brigu u novim prostornim planovima.

Cilj nam je prednjačiti u korištenju izdašnog financiranja iz EU fondova, ali ne kao do sada na deklarativnoj, uskoj, parcijalnoj razini, već sveobuhvatnim dugoročnim edukacijsko – tranzicijskim programima prema plavo/zelenim gore ocrtanim planovima.

Također u koaliciji Srcem za Zadar odnosno Srcem za Zadarsku županiju potrebu stvaranja uvjeta za nove, inovativne industrije, uz energetsku i tehnološku obnovu postojećih (tj. preostalih ostataka) za kojima imamo potrebe i (još) znanja (primjerice proizvodnja alata, strojeva, proizvoda od plastike, posebno plastičnih kanti, poklopaca i kontejnera za smeće koji se sad uvoze po nerealno visokim cijenama, cijevi i drugih proizvoda gdje smo dosadašnjim pristupom vladajućih izgubili dosta vremena što ćemo dolaskom koalicije Srcem za Zadar na upravljačku poziciju znatno ubrzati.

U koaliciji Srcem za Zadar odnosno Srcem za Zadarsku županiju u sklopu takve gospodarske ali i mentalne plavo/zelene tranzicije i novog početka u post covid i post fosil vremenima koja nam predstoje, svakako ćemo početi sa omogućavanjem dostupnosti (za početak lokalnim sufinanciranje cijene ulaznica) svih parkova prirode i nacionalnih parkova na području Zadarske županije, ali i muzejskih i drugih javno financiranih ustanova i područja lokalnom stanovništvu bar jednom godišnje potpuno bez naplate, a školskoj djeci stalno bez naplate, uz neizostavno uključivanje u široke, javne programe edukacije, zaštite okoliša, energetske tranzicije i sl. u programima i izbornim predmetima u školama, udrugama i drugim ustanovama, sa ciljem stvaranja odgovorne, aktivne građanske sredine okrenute uspješnom, održivom životu i radu.

Autorica smjernica: mr.sc. Marjana Botić (u suradnji sa brojnim aktivistima plavo zelenog pokreta u Hrvatskoj).