Program za mlade Grada Zadra

Program za mlade Grada Zadra

Forum mladih SDP-a Zadar predstavio je Program za mlade koalicije Srcem za Zadar. Predstavljanje je otvorila Helena Mikulandra, predsjednica Foruma mladih Zadar koja je naglasila da Grad Zadar do sada nikada nije donio Program za mlade, ali da je takav program izostao i na nacionalnoj razini u prethodne četiri godine što dovoljno govori o brizi za mlade na lokalnoj, ali i na nacionalnoj razini.