Daniel Radeta: Rad gradske Uprave i politika upravljanja gradskim poduzećima mora se mijenjati iz temelja!

Daniel Radeta: Rad gradske Uprave i politika upravljanja gradskim poduzećima mora se mijenjati iz temelja!

1) U ulozi gradskog vijećnika zapaženi ste kao dosljedan kritičar rada gradske uprave, koju biste ocjenu dali mandatu gradonačelnika Dukića i zašto?Ono što je bio moj cilj, kroz djelovanje u Gradskom vijeću, je biti dosljedan i autentičan.  Vjerojatno bi u životu bio puno zadovoljniji i sretniji kada bih živio u uvjerenju da se na razini institucija u Gradu ipak nešto radi, no i prije uključivanja u rad Gradskog vijeća znao sam kako bih se tamo mogao dodatno razočarati. Bezidejnost, nerad, neupućenost, nestručnost, samo su dodatan motiv u prokazivanju jedne primitivne i prizemne politike koja je zarobila naš grad.

Marko Vučetić: Ovu nedjelju biramo između Zadra posluha i Zadra slobode!

Marko Vučetić: Ovu nedjelju biramo između Zadra posluha i Zadra slobode!

Drage sugrađanke, dragi sugrađani, građani nisu oni koji nezainteresirano žive u nekom gradu, lišeni želje da grad osjećaju, da o njemu skrbe, da ga razvijaju ili, jednostavno rečeno, da ga rađaju. Da, građani su ti koji rađaju grad za one do kojih im je stalo, a to su oni u koje se zaljubljujemo, s kojima prijateljujemo, koje roditeljskom brigom odgajamo, kao i oni kojima u starosti pomažemo jer su i oni za nas i zbog nas rodili ovaj Grad.